کارگاه نقاشی آبرنگ
دسته بندی : نقاشی
استاد :مظلومی پور سیاوش

استاد مظلومی پور سیاوش  اجرای شیوه های مختلف و مرسوم آبرنگ با مراجعه به مثالهایی از آبرنگ کاران ایرانی و اروپایی به همراه ایجاد کارگاههای آموزشی در بین دوره با توجه به نیاز عمومی کلاس.