کارگاه ایده - ارائه
دسته بندی :عکاسی
استاد :سوری حمید

کارگاه عکاسی ایده-ارائه شامل دو بخش نظری و عملی است: بخش نظری، مروری است بر تم ها، رویکردها، نحوه ی ارائه، تکنیک و مواد استفاده شده در آثار مطرح دو دهه اخیر. مسائلی مانند چیستی سبک و اهمیت آن، رویکردهای مختلف در خصوص عنوان اثر، لزوم یا بی نیازی از بیانیه هنرمند، نمونه ها و نحوه نوشتن آن، و همچنین چیستی و چرایی نحوه های متنوع ارائه اثر مرور می شوند. در بخش عملی، هنرجویان حداقل یک پروژه عملی (و در صورت تمایل، یک پروژه پژوهشی مرتبط با کار عملی) از ایده تا ارائه را انجام می دهند.

از آنجا که این کارگاه به آموزش تکنیکی عکاسی نمی پردازد و شیوه های بیان عکاسانه هنری مورد نظر است اولویت ثبت نام با کسانی خواهد بود که با هنر و عکاسی معاصر آشنا بوده و از توانایی تکنیکی عکاسی برخوردار باشند.

 لذا قبل از ثبت نام ضروری است علاقمندان شرکت در کارگاه، یک لوح فشرده حاوی رزومه، نمونه کارهای گذشته که توانایی تکنیکی شان را نشان می دهد و شماره تماس خود را به دفتر ماه مهر ارائه کنند تا جهت ثبت نام با آنها تماس گرفته شود.