کارگاه نقاشی
دسته بندی : نقاشی
استاد :مسلمیان نصرت الله

آموزش در کارگاه نقاشی شامل تجزیه و تحلیل نشانه های بصری، کاربرد ماده و توهم ماده در جهت گسترش فضای بصری (کلاژ)، سازماندهی فضای نوین با گرایش حاکمیت ذهن و نقد و بررسی آثار هنرجویان در کارگاه است.

برای ثبت نام در این دوره آموزشی به دلیل استمرار کلاس نیازی به رزرو نیست. علاقمندان می توانند در روزهای برقراری دوره (پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13و 14 تا 18 ) با مراجعه به موسسه، ثبت نام و نخستین روز دوره خود را آغاز کنند.