طراحی فیگور
دسته بندی : نقاشی
استاد :قادری نژاد نیلوفر

 مراحل آموزش در این کارگاه:

 

1- نحوه کشیدن خطهای آزاد با ذغال

 

2- تناسبات اندام انسان

 

3- طراحی سریع حالت فیگور و نحوه جای دادن در صفحه

 

4- استفاده از خط در طراحی فیگور

 

5- استفاده از تنالیته در طراحی فیگور

 

6- ترکیب بندی فیگور در صفحه

 

7- پرسپکتیو

 

8- نزدیک شدن به طبیعت و شناخت اعضای بدن انسان با مداد و مداد کنته

 

9- دورشدن از طبیعت و طراحی آزاد با رنگ

 

10- استفاده از حافظه تصویری و طراحی ذهنی

 

برای ثبت نام در این دوره آموزشی به دلیل استمرار کلاس نیازی به رزرو نیست. علاقمندان می توانند در روزهای برقراری دوره (شنبه ها و یکشنبه ها ساعت 17 تا 20 ) با مراجعه به موسسه، ثبت نام و نخستین روز دوره خود را آغاز کنند.