طراحی مدرن
دسته بندی : نقاشی
استاد :عمامه پیچ یعقوب

 

دوره طراحی مدرن زیر نظر یعقوب عمامه پیچ، بر اساس شیوه های بنیادی طراحی معاصر تدریس می شود. در این دوره به مسایلی که طراحان با آن روبرو شده و باید پاسخی برای آن بیابند پرداخته می شود، مانند : آیا "همانگونه که طراحی می کنیم، فکر می کنیم؟" و بر اساس پاسخی که برای این پرسش بنیادی یافته می شود بسط و توسعه دو کارکرد زیر در آثار هنرمندان و هنرجویان آغاز می شود:

1- روشهای مختلف دیدن طی برنامه های عملی هدفمند به واسطه مدل عینی

2- کشف و شهود انگیزه های فردی و هنری هنرجویان طی اجرای تکنیک های مختلف

برای ثبت نام در این دوره آموزشی به دلیل استمرار کلاس نیازی به رزرو نیست. علاقمندان می توانند در روزهای برقراری دوره (یکشنبه ها ساعت 15 تا 18 ) با مراجعه به موسسه، ثبت نام و نخستین روز دوره خود را آغاز کنند.