کارگاه آزاد عکاسی
دسته بندی :عکاسی
استاد :مهاجر مهران

در این کارگاه دانشجویان با آشنایی نسبی با زبان عکس (ویژگی‌های بیانی عکاسی) * و جریان‌های هنری در عکاسی معاصر (عکاسی خیابانی و و عکاسی سردستی، عکاسی صحنه‌آرایی شده و هنرِ عکس بنیاد)، پروژه‌هایی را در جهت تجربهٔ عملی در زمینه‌های یادشده انجام می‌دهند. نحوهٔ تکوین مجموعه عکس و چگونگی پیش بردن یک پروژهٔ عکاسی بررسی می شود، و سه تا پنج پروژهٔ مشترک و یک پروژهٔ انفرادی (به انتخاب خود دانشجو) حاصل این کارگاه است.
دانشجویان شرکت‌کننده باید مهارت‌های اولیه عکاسی را عملاً تجربه کرده باشند و آشنایی نسبی با تاریخ عکاسی معاصر داشته باشند.

*کتاب و مقاله‌ای در این زمینه:
سارکوفسکی جان. «چشم عکاس». ترجمهٔ سعید خاموش. عکسنامه، شمارهٔ ۳۴، ۱۳۹۱.
شور استیون. ماهیت عکس‌ها. ترجمهٔ محسن بایرام‌نژاد. تهران: مرکب سپید، ۱۳۸۹.

 

کارگاه در ۱۰ جلسه ۳ ساعته برگزار می‌شود.