معاصر کردن اسطوره
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :تناولی پرویز
در این کلاس ابتدا به هنرمندان معاصری که منبع الهامشان منابع اسطوره ای غرب بوده، پرداخته می شود و سپس چند اسطوره ایرانی برای به حجم درآوردن تکلیف می شود.اسطوره هایی که برای مردم شناخته شده است.
هر هنرجو به سلیقه و روش خود و با مصالح و تکنیک های مورد نظرش دست به کار می شود و مدرسان او را تا نتیجه نهایی همراهی می کنند.