جواهرسازی
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :پاد مونا

 

"جواهرسازی" یک دوره 8 جلسه ای با هدف معرفی و عرضه جواهرسازی مدرن است. در جلسه اول به بررسی آثار هنرمندان پیشرو معاصر پرداخته می شود که سهمی هم در ساختن جواهرات داشته اند، سپس جلسات بعدی پس از آموزش طرز کار با ابزار و مواد، به طراحی جواهرات و اجرای آنها با مواد و مصالح گوناگون صرف می شود.
طی این 8 جلسه هنرجویان نمونه هایی از طرح های خود را به صورت انگشتر، دستبند، سینه آویز و یا هرگونه جواهر دیگر درآورده و آنها را تکمیل و قابل استفاده نمایند.
ژوژمانِ دوره با حضور استاد تناولی برگزار خواهد شد و طی آن استاد به نقاط قوت و ضعف ِ دست ساز های  هنرجویان خواهند پرداخت.