کارگاه هنر عکس
دسته بندی :عکاسی
استاد :مهاجر مهران
کارگاه هنر عکس.در این کارگاه دانشجویان به شکل تفصیلی و تحلیلی با جریان‌های هنری در عکاسی معاصر برخورد خواهند کرد و تلاش خواهند کرد تا خود عملاً با انجام پروژه‌هایی در بستر این جریان‌ها قرار بگیرند. یکی از هدف‌های انجام این پروژه‌ها، گسترش یا تعلیق برخی ویژگی‌های زبان عکس و درآمیختن آن با ویژگی‌های دیگر رسانه‌ها (نقاشی، سینما، اینستالیشن، هنر اجرا، ویدئو و ...) است. در فرایند انجام یکی از پروژه‌ها دانشجویان خود با انتخاب یک هنرمند معاصر خواهند کوشید با شیوه‌های بیانی کار وی عملاً درگیر شوند.

دانشجویان شرکت‌کننده در این کارگاه یا دانشجویانی هستند که «کارگاه آزاد عکاسی» را با موفقیت گذرانده‌اند و یا ضمن داشتن مهارت عملی در عکاسی، با تاریخ و مباحث نظری عکاسی* نیز آشنا باشند.

*کتاب‌هایی در این زمینه:
ادواردز استیو. عکاسی. ترجمهٔ مهران مهاجر. تهران: نشر ماهی، ۱۳۹۰
بارت رولان. اتاق روشن. ترجمهٔ نیلوفر معترف. تهران: نشر چشمه، ۱۳۸۰
برجر جان. شیوه‌های نگریستن. ترجمهٔ غلام‌حسین فتح‌اله نوری. تهران: ویژه‌نگار، ۱۳۸۸.
برت تری. نقد عکس. ترجمهٔ اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی. تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۹.
بنیامین والتر. «اثر هنری در دوران تکثیر مکانیکی» (ترجمه‌های متعدد از جمله در اکران اندیشه. پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۳. ).
تاسک پطر. سیر تحول عکاسی. تالیف و ترجمه محمد ستاری. تهران: سمت، ۱۳۸۴.
سارکوفسکی جان. نگاهی به عکس‌ها. ترجمهٔ فرشید آذرنگ. تهران: سمت، ۱۳۸۲.
سونتاگ سوزان. دربارهٔ عکاسی. ترجمهٔ نگین شیدوش. تهران: ۱۳۸۹.
گراندبرگ اندی. بحران واقعیت. ترجمه مسعود ابراهیمی مقدم و مریم لدنی. تهران: فرهنگستان هنر، ۱۳۸۹.
کمپنی دیوید. عکاسی و سینما. ترجمهٔ محسن بایرام‌نژاد. تهران: نشر مرکز، ۱۳۹۲.
لاگریج اشلی. درآمدی بر نظریه‌های عکاسی. ترجمهٔ حسن خوبدل. تهران: ۱۳۹۱.
لنگفورد مایکل. داستان عکاسی. ترجمهٔ رضا نبوی. تهران: نشر افکار، ۱۳۸۶.
ولز لیز. عکاسی، درآمدی انتقادی. ترجمهٔ محمد نبوی و دیگران. تهران: مینوی خرد، ۱۳۹۰.