کارگاه منظره ی من
دسته بندی :کلاس های نظری - عملی
استاد :سوری حمید
 

10 جلسه (4 جلسه 2 ساعته، 6 جلسه 3 ساعته)

 

امروز هنرمند چگونه طبیعت و فضای پیرامون را می بیند؟ آن را تجربه می کند؟ در آن دخالت می کند؟ واسازی اش می کند؟ همسو یا در تضاد با دغدغه ها و مسائل خود و جامعه می بیند؟ چگونه تفسیر دیداری از زمین بازتابِ گرایش های سیاسی، اجتماعی ومحیط زیستی است؟ هنرمند چه رابطه ای با منظره پردازی های گذشته برقرار می کند؟

زمانی منظره به عنوان چشم انداز طبیعت تعریف می شد که آنجا، بیرون از ما بود: زیبا یا والا. یا با نگاهی رمانتیک ، طبیعت را می ستودیم یا با نگاهی واقعی، آن را توصیف یا غلبه بر آن را آرزو می کردیم. زمانی هم منظره بهانه ای بود برای دغدغه های فرم گرایی و نشان دادن مهارت های تکنیکی. امروز منظره، هم شامل طبیعت و هم وسیعتر از آن شامل حسی از مکان، محیط های ساخته شده، شواهدی از حضور یا دخالت انسان بر روی زمین، دریا، املاک و... است. فراتر از بازنمایی صرف، منظره  تفسیری دیداری است که فارغ از درک اجتماعی مان از آن نیست. لذا منظره به درهم تنیدگی فرهنگ و طبیعت توجه می کند. تاریخ، هویت، جنسیت، خاطره و ... را جدا از جغرافیا و طبیعت نمی بیند.

 

چهار جلسه اول این کارگاه، مروری است بر تاریخچه منظره پردازی از قرن 17 تا قرن 21 در رسانه های نقاشی، چاپ و عکاسی

شش جلسه بعدی، شرکت کنندگان با توجه به دغدغه ها و رسانه ی انتخابی خود (نقاشی، عکاسی، ویدئو و ...) پروژه ای را مبتنی بر تلقی و رابطه شان با منظره، تعریف و آن را همراه با کارگاه اجرا می کنند.

 

پیش نیاز: آشنایی با هنر معاصر و تسلط بر یک رسانه هنری (ارائه نمونه کار و رزومه)
 برای دوستان راه دور، شرکت در این کلاس از طریق اسکایپ فراهم می شود.