مجسمه، نخ و فراورده های آن
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :تناولی پرویز
 
شعبه مهمی از مجسمه سازی معاصر " مجسمه های نرم" است. این مجسمه ها از جنس پارچه یا پلاستیک و یا بافته های سه بعدی اند. در بسیاری از این مجسمه ها الیاف نخی، ماده اولیه کار را تشکیل می دهند.

هدف این کلاس آشنایی هنرجویان با انواع بافته ها است.

کلاس با معرفی آثار هنرمندان معاصر که در این رشته ها آثاری بجا گذاشته اند آغاز و سپس به تکنیک های مختلف پرداخته می شود.

 

دوره مجسمه سازی "نخ و فرا ورده های آن" در 8 جلسه تشکیل می شود.