حجم ۳
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :الهه معتمد
در این دوره هنرجویان ابتدا به کمک طراحی به ترکیب سطوح اولیه ی هندسی می پردازند. سپس نقوش برجسته ای تجریدی از طراحی خود را ارائه می دهند. این خود مبنای ساخت نقش برجسته های طبیعت گرایانه ای چون اجزای صورت است. در این مرحله اجزای صورت در قالب کلاژهایی شخصی با موضوع خودنگاره ارائه می شود. تجربه های حجمی این دوره با استفاده از گل و گچ انجام می شود.