کارگاه دیزاین آزاد
دسته بندی :طراحی پارچه و لباس
استاد :باوند بهپور

دیزاین چیست و چه لزومی به آن هست؟

چرا در گذشته دیزاین در چنین معنایی وجود نداشت یا لزومی به آن احساس نمی شد؟ گذشته از متخصصان دیسیپلین های مختلف طراحی (نظیر معماری ،گرافیک ، طراحی صنعتی، طراحی لباس و ... )، دیزاین در زندگی  روزمره چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ در این کلاس سعی بر آن است هنرجویان در قالب کارگاه و به صورتی عملی لحن خود را برای طراحی بپرورانند و قابلیت طراحانه نگریستن را کسب کنند. شرکت کنندگان لازم نیست دانشجوی یکی از رشته های طراحی باشند.

 
10 جلسه 3 ساعته