کارگاه هنر اجرا
دسته بندی :هنر جدید
استاد :باوند بهپور

اجراگری یعنی چه؟

کارکرد پرفورمنس چیست؟ چه تفاوتی با تئاتر و هنرهای نمایشی دارد و چه نسبتی با هنر آوانگارد و تاریخ هنر غرب؟ چه رابطه ای میان پرفورمنس و هنرهای تجسمی هست؟ نظریه ی اجرا به مثابه یک دستگاه زیبایی شناسی، هنر را چه گونه تبیین می کند و در حیطه ی زبان شناسی و فلسفه درباره ی ماهیت فرهنگ چه می گوید؟ نسبت هنر اجرا با فرهنگ ایرانی چه می تواند باشد؟ در این کلاس که به صورت کارگاهی برگزار می شود گذشته از بحث های تحلیلی و ارائه ی نمونه ها، هنرجویان ایده های خود را می پرورانند و به اجرا می گذارند.

 

10 جلسه 3 ساعته