مجسمه های کوچک
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :پاد مونا

 

 

 
مجسمه های کوچک
 
  در این دوره به اهمیت مجسمه های کوچک پرداخته می شود و روشهای اجرایی آن به عمل در می آید. مجسمه های کوچک  حد فاصل جواهر سازی مدرن و مجسمه سازی اند  و در حقیقت اسکیس هایی هستند  سه بعدی ، که می توانند به عنوان مدل برای ساختن مجسمه های بزرگ به کار روند.
هدف اصلی کلاس، ساخت و اجرای یک یا چند مجسمه کوچک است. این مجسمه ها ممکن است مستقیما با موم یا ماده دیگری ساخته شوند و یا با نرم افزار های کامپیوتری چون Rhino یا 3D Max به اجرا در آیند. 
همه تکنیکها آزمایش و اجرا می شوند. به علاوه روش قالب گیری با سیلیکون آموخته می شود.در پایان 10 جلسه ، بهترین آثار انتخاب شده و در نمایشگاهی تحت عنوان " جواهرات و مجسمه های کوچک" که در پاییز 96 بر پا خواهد بود به نمایش در می آید.
 
برنامه این دوره:
 
- معکوس: ساخت مستقیم قالب ماسه بدون مدل اولیه ( تکنیک اختصاصی استاد تناولی).
- قالب گیری سیلیکون و ساخت مدل مومی برای ریخته گری به روش موم سوزی.
- ساخت مدل برای ریخته گری ماسه ایی .
-حضور در کارگاه ریخته گری و ریختن مدلهای ساخته شده.
- روشهای پرداخت فلز، وتکنیکهای جلوه نهایی اثر.

 

 

لیست ابزار و متریال مورد نیاز در جلسه اول در اختیار هنر جویان قرار خواهد گرفت.

مهمترین مرحله ساخت یک مجسمه ،  انتخاب مسیر درست و چگونگی اجرای آن است که در این کلاس به آن پرداخته می شود.