عکاسی، پژوهش و نوشتن
دسته بندی :عکاسی
استاد :سوری حمید

عکاسی از یکسو ، بیش از پیش، از تکنیک و زیباییِ صرف فراتر رفته و با عرصه های هنری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی در هم تنیده شده است. از سوی دیگر استفاده از عکس در پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی نسبت به دهه های گذشته تغییری بنیادین را تجربه کرده است. از این رو هم برای خلق عکس و هم برای درک آن، چه برای پروژه های هنری و چه برای پروژه های اجتماعی و فرهنگی، پژوهش و نوشتن در عکاسی و برای عکاسی الزامی شده است.

دوره حاضر در ده جلسه تلاش می کند با تاکید بر مطالب کاربردی به موارد زیر بپردازد:

 

 

- انواع پژوهش: پژوهش از طریق عکاسی – پژوهش درعکاسی – پژوهش برای عکاسی

- مروری بر مراحل پژوهش (انتخاب موضوع، پروراندن و ارزشیابی آن، ترسیم رئوس مطالب، گردآوری اطلاعات، تحلیل، تهیه پیش نویس، نوشتن متن اصلی، ویرایش، ارجاع دهی و ...)

- چگونگی جمع آوری نظام مند اطلاعات

- نکاتی پیرامون جست و جو در اینترنت: چگونگی دست یابی سریع به عکس، عکاسان و مطالب مورد نظر در اینترنت، اعتبارسنجی منابع اینترنتی جهت استفاده یا عدم استفاده درپژوهش، چگونگی ارجاع منابع اینترنتی، معرفی منابع قابل استناد اینترنتی مربوط به عکاسی و ...

-مروری بر ویژگی های اجزا پژوهش (پیشگفتار، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع/کتابنامه، پیوست ها)

-ویرایش

- نکاتی در باره ی نوشتن نقد عکس

- چگونگی نوشتن بیانیه هنرمند

- ملاحظاتی در باره ی نوشتن پروپوزال های عکاسی: پروژه عکاسی، نمایشگاه عکاسی و statement of purpose برای دانشگاه ها