کاربر گرامی خوش آمدید.

مدلاژ، قالب‌گیری تکثیری و سرامیک
دسته بندی :مجسمه سازی
استاد :پاد مونا

 

ابتدای کلاس به مدلاژ کردن (فرم دادن) به شکل یک شیر یا یکی دیگر از گربه سانان پرداخته می‌شود. سپس قالب گچی تکثیری از مجسمه فوق گرفته می‌شود. پس از آن در قطعات قالب، گل ورق شده (slab) چسبانده و قالب‌ها را به هم وصل می‌کنیم. نهایتا مدل مجسمه ساخته شده از قالب خارج  و خام پخت (Biscuit Fire) می‌شود. و در پخت دوم لعاب‌کاری می‌شود.

برنامه کلاس 8 جلسه، هر جلسه 3 ساعت از 10 صبح تا یک بعدازظهر

در جلسه اول این دوره ، هنرجویان با حضور استاد تناولی به بازدید از نمایشگاه ایشان در موزه هنر معاصر خواهند رفت.

در پایان دوره ژوژمان آثار خلق شده با حضور استاد تناولی انجام خواهد شد.