۵۵ سال هنر ویدئو
دسته بندی :هنر جدید
استاد :شهرام انتخابی

 

این دوره بررسی و گفت وگوهای فشرده ایست پیرامون آثار کلیدی تاریخی و معاصر هنر ویدئو در عرصه ی بین المللی.

حتی بیش از 55 سال پس از آغاز "هنر ویدئو"، تعریف این مفهوم همچنان مشکل ساز است، زیرا به یک وسیله الکترونیکی اشاره دارد نه یک پدیده زیبایی شناختی. ویدئو آرت یا هنر ویدئویی، داده هایی صوتی و تصویری است که قواعد سینما را حتی در سینمای تجربی، به رسمیت نمیشناسد. این هنر اما تمامی رسانه های نوین چون سینما، اجرا، عکاسی و موسیقی را به خدمت می گیرد و این همان دستاورد بزرگی است که هنرمند در آن آزادی بی حد و حصری دارد.

بر این اساس، تاریخ هنر ویدیو با مباحث مختلف دیگر – همچون هنر و فیلم، جامعه شناسی، تکنولوژی و فلسفه درهم آمیخت. همینطور نفوذ قدرتمند ضد استبدادی "نسل بیت"* در ایالات متحده و آسیا و همچنین موقعیت سیاسی بین المللی (جنگ ویتنام و...) بر آن تاثیر گذاشت. میتوان آگاهی رو به رشد از قدرت مخرب رسانه های جمعی را به عنوان شاخصه ی تاریخی هنر ویدئو دانست. و حتی تصمیم یک هنرمند برای استفاده از رسانه جدید، ابعاد ضمنی انتقادی داشت:

از طریق پتانسیل رسانه برای ایجاد خطوط مستقیم ارتباط بین هنرمند و مخاطب، هنر ویدئو از مرزهای سنتی دنیای هنر فراتر رفت و با نادیده گرفتن یا کاهش قدرت موزه ها، گالری ها و منتقدان،به مسیر خود ادامه داد.

این دوره با نمایش 300 دقیقه ویدئو (بعضی از ویدئوها کوتاه تر نشان داده خواهند شد) و 7 ساعت مبحث تئوری و 3 ساعت جلسه ی بررسی  و پرسش و پاسخ، تاریخ هنر ویدئو را از نظر می گذراند .