کارگاه دیدن در عکاسی
دسته بندی :عکاسی
استاد :کسرائیان نصرت الله

عکس همه جا هست،عکاس جزء پیدا کردن و ثبت آن، کار دیگری نمی کند. در واقع تفاوت یک عکاس و یک غیرعکاس هم چیزی جز این نیست یک صخره را همه می بینند، اما فقط عکاسها متوجه می شوند، که صخره عکس می شود یا نه. چگونه می توان چنین چیزی را دریافت؟