تاریخ هنر جهان
دسته بندی :تاریخ هنر
استاد :کامبیز موسوی اقدم و هلیا دارابی

دوره: تاریخ هنر جهان
۲ ترم ۱۰ جلسه ای
اساتید: کامبیز موسوی اقدم و هلیا دارابی
شناخت تاریخ هنر برای فعالیت هنری ما چه اهمیتی دارد؟ پرداختن به گنجینۀ تصاویر چه راه‌هایی برای شناخت موقعیت امروز در مقابل ما قرار‌ می‌دهد؟ در طول دو ترمِ پیشِ رو به بررسی ضرورت ساخت تصویر در گذر تاریخ خواهیم پرداخت. در ترم اول، پس از نگاهی به روش‌های تحلیل و نقد در تاریخ هنر جدید، در روند مطالعۀ تاریخیِ هنر، ابتدا به هنر پیشاتاریخی و دوران باستان خواهیم پرداخت و سپس هنر اروپا را از سده‌های میانه تا رنسانس و باروک دنبال خواهیم کرد. ترم دوم به زمینه‌های ظهور و بسط مدرنیسم هنری اختصاص دارد و از عصر روشنگری در اواخر قرن هجدهم آغاز می‌شود و تا آستانۀ جنگ جهانی دوم ادامه می‌یابد. ابتدا نهضت‌ها و گرایش های هنریِ زمینه‌ساز مدرنیسم -اعم از نئوکلاسی‌سیسم، رمانتیسم و رئالیسم- معرفی خواهد شد و سپس سبک‌های مدرنیستی، از امپرسیونیسم تا کوبیسم و فوویسم، و از دادا تا سوررئالیسم، کنستروکتیویسم و هنر انتزاعی، مورد بررسی قرار خواهد  گرفت. در طول این دو ترم به هنر ایران نیز نگاهی اجمالی خواهیم داشت.
لازم به ذکر است این دوره با تدریس مشترک هلیا دارابی و کامبیز موسوی اقدم ارایه خواهد شد.