نیم قرن هنر ویدئو
دسته بندی :هنر جدید
استاد :شهرام انتخابی

این دوره بررسی و گفتگوهای فشرده ایست پیرامون آثار کلیدی تاریخی و معاصر هنر ویدئو در عرصه ی بین المللی.

حتی بیش از  نیم قرن پس از آغاز "هنر ویدئو"، تعریف این مفهوم همچنان مشکل ساز است، زیرا به یک وسیله  الکترونیکی اشاره دارد نه یک پدیده زیبایی شناختی.بر این اساس، تاریخ هنر ویدئو با مباحث مختلف دیگر   (همچون هنر و فیلم)، جامعه شناسی، تکنولوژی و فلسفه درهم آمیخت.  میتوان آگاهی رو به رشد از قدرت مخرب رسانه‌‌‌‌‌‌های جمعی را به عنوان شاخصه ی تاریخی هنر ویدئو دانست. و حتی تصمیم یک هنرمند برای استفاده از رسانه جدید، ابعاد ضمنی انتقادی داشت:

از طریق پتانسیل رسانه برای ایجاد خطوط مستقیم ارتباط بین هنرمند و مخاطب، هنر ویدئو از مرزهای سنتی دنیای

هنر فراتر رفت وبا نادیده گرفتن یا کاهش قدرت موزه ها، گالری ها و منتقدان، به مسیر خود ادامه داد.

 

در این دوره ی 6 جلسه ای 300 دقیقه ویدئو (بعضی از ویدئوها کوتاه تر نشان داده خواهند شد)  به نمایش در می آیند و  شامل7 ساعت مبحث تئوری و 3 ساعت جلسه ی پرسخ و پاسخ،

می باشد.

 

مباحث دوره:

 

جلسه 1- بررسی تاریخ و سیر تحول هنر ویدئو از آغاز

جلسه 2-  هنر به عنوان یک تجربه وجودی. طبقه بندی تجربیات در بدو شروع هنر ویدئو.

جلسه 3- ویدئوهای تجربی 

جلسه 4-  فمینیسم و ویدئو آرت 

جلسه 5- هنر ویدئو و پرفورمنس برای ویدئو. نظریات مربوط به کنشگری جنسیتی و جنسیت

جلسه 6- روایت گری در فضای شهری و جاهای دیگر ... و انعکاس رسانه ها

بر تداوم  تصاویر (متحرک)

همینطور تکنیک های مختلف ویدئویی و تصویر برداری مورد بررسی قرار میگیرد.